MagzNetwork

畫不完畫不完

張貼者: MIROO | 上午3:28 | , | 0 意見 »

作業畫不完....................
才畫到2/5.......................................
我怎麼還在這裡!!!!(跪)

*自巴中*

貼張朱砂親愛的ˇˇˇ

話說相機記憶卡積了好幾百張照片還沒整理....orz
這是剛收到ED眼時拍的ˇˇˇ

0 意見