MagzNetwork

複製人塔奇毆!!

張貼者: MIROO | 下午5:29 | | 2 意見 »

地球合本印好啦XDDDDDDDDDDDDDDD
前幾天就到了,趕快先包要寄出的書~然後再來拍照XD
看看這書背...太歡樂了XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
一整排的牛郎哥啊!!!!!!!!!!!!!(笑滾)

塔奇奧後面站一排塔奇歐複製人啊啊啊啊!!!!!!(噴笑)
就算塔奇奧長的有多攻也擋不住複製人的攻擊的啦~~~~(煙)

再來一張特寫!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

牛郎哥在看著你啊!!!!!!!!!!(燦笑指)

2 意見

 1. // 2009年4月6日 下午6:27  

  辛苦MR了:DDDDDDDD////

  看到書出來了我也好開心www

  (剛剛好看完地球哭的一把鼻涕一把眼淚)

 2. MIROO // 2009年4月7日 下午9:25  

  倪>
  現在電視的地球做到第幾話了@@?
  一直沒有時間去看~+w+)